Vi hjälper dig med all tulldokumentation. Våra medarbetare hjälper dig med tulldokumentation och tullklarering utan att du behöver tänka på det. Vi kan reglerna och vet vilka krav som ställs på dokumentationen.

ColliCare ger dig genom eCare översikt över alla uppdrag med tillhörande dokumentation som förtullning, fraktsedlar och fakturor.

Fullständig dokumentation

Du som importör eller exportör har ett särskilt ansvar för att lämna fram korrekt dokumentation samt bidra med korrekta upplysningar om försändelsen som till exempel ursprungsdokumentation.

Ofullständig dokumentation kan:

 • försena transporten

 • stoppa transporten

 • medföra fel i avgiftsberäkningen av varan

 

Krav på dokumentation:

 • faktura, med specificerat innehåll

 • fakturanummer

 • avsändare

 • datum, ort

 • kolli, vikt

 • beskrivning av innehåll

 • pris

 • leveransort, datum

 • särskilda villkor knutna till den speciella fakturan

 • ursprungsdokumentation/ ursprungsintyg

 • du hittar mer information här

 • proformafaktura (i särskilda fall)

- proformafakturan skall spegla varans sanna värde

 • används om mottagaren inte skall betala för varan, till exempel skickade varuprover, gåva eller liknande

Moms

Tulldokumenten är också viktiga när det skall sökas avräkning av moms hos Skatteverket  ref. Mervärdesskattelag (1994:200)

ColliCare ger dig en bra översikt, genom eCare  här kan du se över alla uppdrag med tillhörande dokumentation som tulldokument, bill of lading och faktura.