Smart logistik som ökar din verksamhets konkurrenskraft

 

Logistiklösningar

Road and sea

Multimodal

Multimodal transport betyder att man kombinerar olika transportvägar för att få det mest effektiva varuflödet. Oavsett storleken på leveransen så kan vi sätta ihop den bästa leveranskedjan för just er. Resultatet av en multimodal transportlösning blir tex optimering av leveransdagar, minskade lagerkostnader och mindre miljöpåverkan.

En trailer för Collicare som kör genom Italiens gröna landskap med varor och gods.

Grön - Miljövänligt

Minska miljöpåverkan med en grönare strategi

Att anpassa sig till miljö- och klimatförändringarna är ett tydligt krav från kunder och producenter över hela världen.  Regeringens klimatmeddelande påpekar "miljövänlig sjöfart" som ett satsningsområde upp till 2030 och den växande generationen har tydliga förväntningar om hållbar produktion och godstransporter.

A ColliCare employee in branded clothes standing next to the pallet of goods inside of the storage

Egen medarbetare i Asien

Kvalitetssäkra leveranser med en dedikerad lokal medarbetare i Asien!

Vi har lokal närvaro i de stora produktionsområdena i både Indien och Kina. Det gör att vi kan erbjuda dedikerade medarbetare som nu kan vara din lokala representant och ta ansvar för kvalitetssäkringen inför transport.
 

Se alla tjänster

certifiering hemsida SE.png