2560px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg

Vi tar hand om dina transporter till Tjeckien, transporter av Hellast (FTL), Partigods (LTL) och styckegods. Med frakt till Tjeckien kan du räkna med erfarenhet baserat på vårt omfattande distributionsnätverk.

 

Priser och bokning

Få en offert, eller boka direkt

Sändningsvaror, styckegods, specialvaror, temperaturreglerade leveranser eller ADR-frakt - vi hittar en lösning som uppfyller dina krav för logistiken till och från Tjeckien.

 • Styckegods och mindre partigods: LTL, LCL, sändningar med en vikt på upp till 2500 kg, fraktberäkning per sändning

 • Partigods: sändningar med vikt från 2500 kg, fraktberäkning per sändning

 • Hellast: Full lastbil eller container, FTL, FCL

 • Specialsändningar och specialvaror

 • ADR - transport av farligt gods

Transittider

 • Hellast (FTL): 1 - 3 dagar, beroende på destination

 • Partigods (LTL): 2 - 4 dagar, beroende på destination

 • Styckegods: 3 - 4 dagar, beroende på destination

 • Avgångar FTL / LTL: dagligen

 • Avgångar Styckegods: dagligen

Specialsändningar

När det behövs extra flexibilitet så erbjuder vi direktleveranser. Då är leveransdagen exakt den dag ni önskar. Vi anpassar helt transporten efter era behov.
 

Styckegods och Partigods, 0-2500 kg

Sändningar som skickas som styckegods eller grupp kommer att hämtas och levereras av förare med lokal kunskap.

Partigods och Hellast, + 2500 kg

Kan skickas med direktleverans eller sändas via terminal.

Vi transporterar bland annat

 • Styckegods

 • Partigods

 • Full last, FTL, FCL

 • Dellast, LTL, LCL

 • ADR, Farligt Gods

 • Specialgods

 • Bulksändningar av material som

  • sand, grus

  • jord och jordbruksprodukter

  • kakel och trä

  • Avfall, inkl industriavfall

Kundtjänst

Öppettider 08-17 med dedikerad personal som hjälper dig via telefon eller mail.

 
Per Bengtsson

Per Bengtsson

Sales Manager Sweden