Supply Chain Management (SCM) - Logistiken genom hela leveranskedjan

Logistiken kring produktflödet kan snabbt bli komplicerat om processen har många led och uppföljningspunkter. Vi skapar en helhetslösning för en kontrollerad Supply Chain Management.

Kontakt

Vi hjälper dig gärna och erbjuder personlig service.

Ha kontroll över hela produktflödet genom hela leveranskedjan

Distribution av varor är en krävande process genom många led och många uppföljningspunkter, ofta över flera nationella gränser. Konsoliderings- och cross-docknings lösningar innebär ofta färre hanteringar, förutsägbarhet i leveranserna och en bra översikt över skador och förseningar.

Med en transparent logistikprocess, där den första "scanningen" / registreringen sker när du beställer från din fabrik, samt ett fast scanning- och rapporteringssystem, blir kontrollen helt annorlunda. Du får en effektiv logistikprocess och en anpassad distributionskedja.


Så skapar vi en helhetslösning för hela processen

 • identifiera alla aktörer

 • skapa alla scanningspunkter

 • integration med alla leverantörer - ett EDI-system

 • alla aktörer får sina rapporter om leveransen, en tydlig översikt över sitt ansvarsområde

 • möjlighet att sätta upp rapportering för dagsböter till leverantörer för missade eller försenade leveranser

 • effektiva crossdock lösningar i tunga produktionsområden

 • fasta transportlinjer

 • smarta transportlösningar på väg, tåg eller båt

 • en leverantör från inhämtning på fabrik till leverans till butik

 
 

Fördelar med en kontrollerad logistik - SCM

Synlighet och kontroll
 • Transparenta logistikprocesser i leverantörskedjan ger god synbarhet, överblick och kontrollmöjligheter under hela processen

 • Alla aktörer identifieras både fabriker, leverantörer och transportörer

 • Fasta scanningspunkter under hela processen

 • Rapportering och kontroll ner till enskild post, leverantör

Elektronisk spårning
 • Transparent elektronisk spårbarhet i hela leveranskedjan

 • Förutsägbarhet för leverans av varor för såväl butiker som slutkunder

 • Elektronisk kommunikation till butiken om förväntad leverans av varor

 • Butiken kan vidare kommunicera elektroniskt till sin slutkund

 • Bra kundservice i flera steg

Effektivisering av logistik
 • Snabbare leverans

 • Färre bilar till varje butik

 • Förutsägbarhet i förhållande till leveranser till butiker

 • Bra märkning, såväl som elektronisk spårning från den första kontrollpunkten/ avsändaren

 • En god överblick ger goda möjligheter att upptäcka fel eller brister i logistikkedjan och därmed ett bra tillfälle att optimera det

Effektiva rutiner
 • Crossdock/konsolideringslösningar samt fasta rutiner i produktionstunga områden som:

  • Kina

  • Litauen

  • Italien

  • Indien

Effektivisering av administrativa rutiner
 • Förenklar drift och kontroll i alla led, i logistikprocessen:

  • EDI - elektronisk kontroll och uppdatering av orderdata och fakturering

  • Överblick och kontroll över förändringar och förseningar

  • Att möjliggöra en bättre och mer tillförlitlig dialog med slutkunder i förhållande till leverans

Lägre kostnader
 • större volym hos en transportör

 • konsolidering och samlastning, cross docking

 • transparent leverantörsuppföljning

 • dagliga böter för förseningar

 • optimering av importkostnader, tullar etc.

Systematisk kvalitetskontroll
 • Kontinuerlig systematiskt kvalitetskontroll av...

  • utrustning

  • personal

  • avvik

  • skador

  • leveransprecision

Rapportering
 • Totala ledtider på hela logistikkedjan

 • Delade tider uppdelade i sektioner

 • Fasta KPI’er

  • antal order

  • bekräftelsetider

  • leverantörer

  • terminaler

  • avvikelser

 • Fabriksleveranser

  • produktionstid

  • transporttid

  • avvik

 • Rapporter skickas månadsvis eller veckovis efter överenskommelse

 • Unika individuella rapporter på begäran