Tillbaka Trailer at Warehouse

Månatliga uppdateringar på DMT

Under pandemin införde vi veckouppdateringar av våra drivmedelspriser för att ge dig den mest aktuella informationen när marknadspriserna var som mest volatila.

Efter noggranna överväganden och baserat på marknadens nuvarande utveckling, har vi beslutat att återgå till månadsuppdateringar av vårt drivmedelstillägg fr o m 2024-02-04. Denna förändring beror på att marknadspriserna har blivit tillräckligt stabila och vår målsättning är att fortsätta erbjuda exakt och relevant information, samtidigt som vi anpassar oss till de skiftande marknadsförhållandena.

Vi hoppas att denna övergång kommer att ge dig önskad stabilitet samtidigt som det underlättar att planera och fatta välgrundade ekonomiska beslut. Ytterligare en fördel är minskad administration och vi är övertygade om att detta kommer att vara till fördel för dig och för vårt fortsatta samarbete.Vi värdesätter dig som kund och är tacksamma för ditt förtroende.

Om du har några frågor eller funderingar angående denna förändring, är du välkommen att ta kontakt med din närmsta kontaktperson hos oss.