Tillbaka green environment

ColliCare Group minskar utsläppen

Ja, vi siktar på att minska utsläppen med 55% till 2030 och är stolta över att kunna berätta att vi redan är på god väg!

Vår framtida strategi är att bli ännu mer miljövänliga i hela verksamheten.

Sedan referensåret 2017 är vi glada att kunna meddela att vi hittills har minskat våra utsläpp på alla transporter med 29%. Som en stolt partner till Science Based-avtalet, är vi fast beslutna att uppnå våra mål med minskade utsläpp.

Målet är i linje med Science Based Target, Parisavtalet och den norska regeringens mål.


Hur vi gör detta

  • Sikta på att flytta transporter från väg till sjö 
  • använda fler elektriska tåg i Europa 
  • använda både biobränsle och elektriska lastbilar där det är möjligt
  • mäta våra utsläpp noggrant


Vi har ett nära samarbete med våra kärnkunder för att hitta den mest utsläppsreducerande lösningen för de olika transportbehoven och transportvägarna. Bland dem har vi flera ellastbilar i dagliga rutter för vår kund Ahlsell.

Beräkning av utsläpp är en tjänst vi erbjuder våra kunder, som hjälper både oss och våra kunder att agera på miljöfrågor och därmed bevara miljön.


Utsläppsberäkningar ger dig

  • en analys av dina koldioxidutsläpp över hela värdekedjan
  • en översikt över företagets totala utsläpp eller specifika rutter
  • en översikt över företagets miljöpåverkan
  • ett verktyg för att göra det enklare att sätta miljömål
  • resultat som visar vägen till god utsläppshantering
  • dokumentation av delar av företagets totala sociala ansvar


Här kan du läsa mer om utsläppsberäkning