Farligt gods med vägtransport


ColliCare transporterar och hanterar farligt gods (ADR) enligt Directorate for Social Security and Emergency Planning (DSB) och dess förordningar om "landtransport av farligt gods".

Kontakta oss om du har några frågor!
 

Farligt gods på tågtransport


Farligt gods som transporteras med järnväg omfattas av samma bestämmelser som för vägtransporter samt några ytterligare regler för beställning av järnvägsspåråtkomst för specialtransporter.


Farligt gods med flygfrakt


ColliCare Logistics transporterar och hanterar farligt gods i enlighet med de regler som fastställts av IATA/ICAO/DGR. En omfattande uppsättning regler som måste uppfyllas innan transporten kan accepteras. IATA är regelverket för affärsvärlden, ICAO är reglementet för officiella tjänster-flygtrafikledning etc.

Här kan du hitta mer information:

  • IATA och ICAO-förordningar, Överensstämmelsecenter

  • IATA: regler för Last (DGR)


Farligt gods med båttransport


ColliCare Logistics transporterar och hanterar farligt gods i enlighet med reglerna i IMDG-bestämmelserna. En omfattande uppsättning regler som måste uppfyllas innan transporten kan accepteras.

Här kan du hitta mer information

  • IMDG-koden: reglemente för farligt gods

  • Introduktion till IMDG-koden