Tydlig märkning och korrekt information är första prioritet för en riktig och effektiv försändelse. Korrekt användning av etiketter gör sändningen tydlig för oss och för dig.

 
Vill du veta mer om märkning av varor?
 

Standard transportetikett

Alla kolli ska vara tydligt märkta och överenstämma med elektronisk överförd sändningsinformation.
I de fall informationen inte är överförd elektronisk, registreras sändningen manuellt.
Standard transportetikett (102x192mm), skall användas och all information skall kunna läsas både maskinellt och visuellt.

Följande minimumkrav gäller i förhållande till innehåll och märkning:

 • Etikett skall innehålla information om:

  • Avsändaren och mottagaren med adress

  • Mottagarens referensnummer

  • Mottagarens telefonnummer

  • Avsändarens referensnummer

  • Eventuella leveransinstruktioner

  • Antall kolli

  • Vikt

 •  Etikett skall innehålla streckkod för «fraktsedelsnummer» (även kallat sändningsnummer), samt egen streckkod för «kolli-ID»

 •  Etikett skall vara väl synliga på alla kolli

 •  Etikett får ej vikas runt ett hörn

Sorteringsetikett

Alla kolli som hanteras genom våra terminaler märks med en egen sorteringsetikett som:

 • Visuellt bekräftar mottag med:

  • Datum

  • Tid

  • Tjänster

Sorteringsetiketten är en extra säkerhetsrutin, ett led i vår interna kvalitetskontroll och dokumenterar varuflödet genom våra terminaler.