Lastbilstransport i Skandinavien och Europa

Landtransporter med lastbil för hellast, partigods eller styckegods. Vi erbjuder vägtransport över stora delar av Europa och har rikstäckande distribution i Skandinavien. Vi erbjuder både direktleveranser och rutter med strategiskt valda terminaler.

 

Vägtransport med speditionsavdelningar i hela Europa

Vi har egna speditionsavdelningar för lastbilstransporter i flera delar av Europa och Skandinavien. Du finner dem bland annat i Sverige Norge, Danmark, Finland, Holland, Tyskland, Baltikum, Italien och Turkiet, samt genom ett stort partnernätverk som sträcker sig över Europa. I alla de Skandinaviska länderna erbjuder vi rikstäckande distribution.

Vägtransport är en av våra vanligaste transportlösningar och kan med fördel kombineras med andra transporttjänster. Vid vägtransport är mått och vikt en viktig faktor för att inte få extra tilläggskostnader, vi kan därför hjälpa dig med vikt och volymberäkning och räkna ut flakmeter, pallgods och kubikmeter.

Per Bengtsson

Per Bengtsson

Sales Manager Sweden
Mats Lindahl

Mats Lindahl

Product Manager Intra-Nordic Groupage
Christian Bergholtz

Christian Bergholtz

Product Manager Road