ColliCare kan hjälpa dig med olika tullprocesser, låt våra tullspecialister se över din tulldeklaration och tullkredit. Vi har lång erfarenhet av importtull och exporttull samt kan erbjuda tullager. 

Tull & Tullhantering

Låt oss hjälpa dig med tull & tullhantering

Frakta från Asien?

Välj grön transport som minskar miljöavtrycket

Tullhantering

Handel med utlandet kräver sitt, ett tungt tull- och avgiftsregelverk, samt tidskrävande processer hos Tullverket måste till för att få en vara in eller ut ur landet. 

Den vanligaste tullprocessen kallas  «ordinär införsel eller utförsel» och gäller vid köp och försäljning av varor. Andra former kan till exempel vara: 

 • tillfällig införsel eller utförsel
  - varor som importeras eller exporteras för tillfällig användning, reparation, bearbetning eller liknande

 • återinförsel eller återutförsel
  - varor som återinförs eller återutförs efter tillfällig införsel eller utförsel.

För att säkra en effektiv tullhantering är vi knutna till Tullverkets elektroniska tullsystem, TDS för utväxling av tulldeklarationer.

Vi hanterar tullen för dig

 • snabb och enkel in- och utförtullning

 • elektroniskt anslutet till TDS

 • erfarna tullare, inga problem eller överraskningar

 • eCare systemet för översikt över dokumentation knutet till tull

 • du får högre arbetskapacitet


Har du varor som kräver specialbehandling hos tullen? Vi hjälper dig med klarering!

 • specialinförsel

 • förenkling av tillfälliga importupplag

 • koordinerad återföring av tull

 • exportdeklarationer

När du importerar varor till Sverige måste du deklarera varorna till Tullverket. Du som importör är skyldig att anmäla till de svenska myndigheterna om varor du tar med dig in i landet, här hittar du mer information om import av tullpliktiga varor.

Skall du exportera varor från Sverige, måste du alltid deklarera varorna till Tullverket. Som exportör är du ansvarig för och exportklarera/deklarera. 

Vi tillhandahåller Tullager

ColliCare har godkända tullager i linje med gällande regelverk. Det är stränga krav på ett tullager och vad som kan befinna sig där oförtullat.  Lagringstiden har också givna tidsfrister och villkor som regleras av Tullverket.​

Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där man kan lagra varor tills varorna säljs. Om man inte ska använda sin vara direkt vid införseln till Sverige kan man lagra den på ett tullager. Då betalar man tull och moms först när man sålt varan, om man gör en importdeklaration. Om man istället exporterar varan till ett land utanför EU behöver man inte betala någon tull och moms i EU på varorna.

Collicare Logistics har ett privat tullager där vi som tillståndshavare är ansvariga för att nödvändiga villkor för tillståndet som tex. tullagerbokföringen uppfylls och att varorna förtullats på ett riktigt sätt. Det är därför viktigt att vi får rätt information och har en tät kommunikation med varuägaren.

Per Bengtsson

Per Bengtsson

Sales Manager Sweden
Rebecca Skånberg

Rebecca Skånberg

Operations Manager Customs
 
Glad ColliCare-chaufför som tittar på kunderna som precis fått varor och gods.