Vi har samlat logistikkompetens i en egen avdelning speciellt med tanke på stora tenderprocesser och logistikprojekt.

Vi kan skylta med lång och bred erfarenhet med alla typer av logistiktjänster inom både in - och utrikestrafik. Inget projekt är för stort eller för litet, vi antar de flesta utmaningar och finner det mest optimala för dig och din verksamhet. Tjänster vi har lång erfarenhet inom är bland annat; Vägtransportsjöfraktflygfraktlager och tågtransport.

Kontakt

Vi hjälper dig gärna och erbjuder personlig service.

I ett logistikprojekt hjälper vi dig med

  • Analys av dagens transportsituation in- och utrikes

  • Optimering av supply chain/ varuflödet

  • Effektiva IT/ logistiksystem samt implementering mot dina egna system

Ett logistikprojekt kan ge dig

  • Reducerade lagerkostnader

  • Reducerade transportkostnader

  • Optimala logistikprocesser internt och extern

  • Purchase order management system för full översikt och kontroll

  • Lättillgänglig on-time statistik för analys och optimering

Tag kontakt med oss, vi hjälper dig gärna!

Micke Kristiansson

Micke Kristiansson

Head of Operations