Tillbaka road

Planerad avstängning av E6:an pga sprängning

Trafikverket informerar

Planerad avstängning av E6:an pga sprängning vid Kallebäcksmotet fr.o.m. 28 Juni och minst hela året ut

Trafikverket informerar att man kommer spränga för tågtunnel i Almedal, nära Kallebäcksmotet. Av säkerhetsskäl kommer man därför stänga av E6 helt i båda riktningar, samt flera påfarter till väg 40, under 10 minuter vid kl. 11.20 på vardagar.

Detta kommer medföra långa köer i båda riktningar på E6 och påfarter i anslutning till att trafiken stoppas, vilket kan komma att påverka våra leveranstider i och genom området.

 

Om ColliCare Logistics;

ColliCare är en innovativ logistikleverantör med ett komplett utbud av tjänster inom sjö-, väg-, distribution-, järnväg, flygfrakt, 3PL, lagring, multimodala lösningar, tenders och projekt. ColliCare har mer än 400 anställda, med egna dotterbolag i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Italien, Turkiet, Litauen, Indien och Kina.  ColliCares vision är att öka kundernas konkurrenskraft genom innovativa och integrerade logistiktjänster av hög kvalitet och flexibilitet.