ColliCare erbjuder ett stort antal lastenheter för väg- & tågtransport samt containers för sjöfrakt. Här finner du en översikt med mått och beskrivning.
 
Saknar du någon lastenhet? Ta kontakt med oss!

Behöver du mer information om fraktenheter?
road
Lastenheter för vägtransport Se mer

ColliCare har ett stort antal bilar av olika storlek. Här är översikten på de lastenheter vi erbjuder.
 Är det något du saknar i översikten eller om du har andra frågor? Ta gärna kontakt med oss! 

icon-sea-orange
Lastenheter för sjöfrakt Se mer

ColliCare har containers för generell-, special- & tempererad last. Vi använder endast containers som är på högsta nivå vad gäller kvalitet och säkerhet.
Var uppmärksam på att dimensionerna på containers kan variera i förhållande till producent och produktionsår. 

icon-rail-orange
Lastenheter för tågtransport Se mer

ColliCare har tågvagnar i olika storlekar, såväl inrikes som i Europa. Här är en översikt på de lastenheter vi erbjuder.
Är det något du saknar i översikten eller om du har andra frågor? Ta gärna kontakt med oss!