ColliCare erbjuder ett stort antal lastenheter för väg- & tågtransport samt containers för sjöfrakt. Här finner du en översikt med mått och beskrivning.
 
Saknar du någon lastenhet? Ta kontakt med oss!

Behöver du mer information om fraktenheter?
${icon.alt}
Lastenheter för vägtransport Se mer

ColliCare har ett stort antal bilar av olika storlek. Här är översikten på de lastenheter vi erbjuder.
 Är det något du saknar i översikten eller om du har andra frågor? Ta gärna kontakt med oss! 

${icon.alt}
Lastenheter för sjöfrakt Se mer

ColliCare har containers för generell-, special- & tempererad last. Vi använder endast containers som är på högsta nivå vad gäller kvalitet och säkerhet.
Var uppmärksam på att dimensionerna på containers kan variera i förhållande till producent och produktionsår. 

${icon.alt}
Lastenheter för tågtransport Se mer

ColliCare har tågvagnar i olika storlekar, såväl inrikes som i Europa. Här är en översikt på de lastenheter vi erbjuder.
Är det något du saknar i översikten eller om du har andra frågor? Ta gärna kontakt med oss!