Tillbaka ColliCare employee on the side of the freeway watching the trailers passing by filled with goods

Digitoll, digital tull i Norge

Digitoll är Tullverkets nya lösning för digital tullklarering. Från och med mars 2025 kommer digital tullregistrering att vara obligatorisk för all transport av varor till Norge. Digitoll kommer att tas i bruk stegvis.

I mars 2025 blir den digitala tullregistreringen, Digitoll, obligatorisk för all transport av varor till Norge. Allt måste direktförtullas innan det når gränsen. Undantag är varor som ska lagras i tullager.

För våra kunder innebär bytet till Digitoll att godset är färdigförtullat när det anländer, och redo att brukas. Förhoppningsvis kommer man att spara lite tid vid gränsen så att varorna kommer fram snabbare.

För att kunna använda Digitoll måste vår tullavdelning ha all information om godset på lastbilen eller i containern, innan det anländer till den norska gränsen.

Möjligheten till direkt tullklarering med leverans försvinner, tillsammans med möjligheten att klarera inom 10 dagar efter ankomst. Varorna kan förtullas fram till 5 dagar före ankomst.

För att läsa mer besök norska Tollvesenet eller titta på dessa norska --> YouTube klipp