eCare - Få full kontroll över din logistik

eCare, vårt webbaserade logistiksystem, har utvecklats tillsammans med våra kunder som också är dagliga användare. Under 2020 förnyade vi denna portal så att den också fungerar som en kundportal.

Veckorapporter, engångsrapporter, bokning via EDI eller bara en allmän översikt? Hur du använder vår nya kundportal eCare är upp till dig.

Kontakta oss för tillgång till kundportalen och gärna även för en genomgång.

Förutom vår kundportal har vi andra lösningar som kan definieras per kundbehov och situation.

eCare - all logistikadministration samlad i en enda källa


Manuell åtkomst

 • Spårning

 • söka efter egna referenser

 • beräknad avgång (EDT), exakt avgång (ATD), beräknad ankomst (ETA)

 • sändningens storlek, volym, förpackning och vikt

 • beställningsfunktion

 • översikt från order till leverans

 • prisberäkning

 • dokumentkontroll, fraktsedel, beställning, faktura, tullklareringsdokument

 • e-postavisering, inloggning och kontroll

 • adresser, avsändar- och mottagarregister

 • alla uppgifter på ett och samma ställe

 

EDI-integration med inköpssystem på ordernivå, OMS - orderhanteringssystem

 • kontroll ned till ordernivå

 • dokumentkontroll, fraktsedel, beställning, faktura, tullklareringsdokument

 • beställningen placeras automatiskt i eCare

 • köpordern följs upp med tillverkaren, via våra lokala avdelningar i Öst- och Europa får du förstahandsuppdateringar

 • automatiskt notiser om ändringar

 • arbeta i ditt system - ha en fullständig översikt i eCare

 • frigör egna medel och resurser

 

Relevant information till rätt användare av eCare

Många användare i organisationen måste utföra olika uppgifter och behöver varningar vid olika tidpunkter i logistikracet. eCare kan anpassas för att ge användaren relevant information och varningar.

 • logistikansvarig - för full kontroll över hela processen - från beställning till leverans

 • inköpsansvarig - från varan är klar och redo att skickas till landet

 • lageransvarig - när föremålet förväntas anlända

 • operativt kontor - när varan ska hämtas upp och skickas vidare 

 

eCare - en källa för all din logistikhantering

Vill du ha mer information om vårt eCare-logistiksystem?