Avsändaren är ansvarig för att vikt och mått är korrekt angiven för varje sändning som skickas med ColliCare. Sändningens totala mått/vikt ligger till grund för riktig beräkning av priset. Avvikelser i frakterna som följd av fel angivna mått/vikt korrigeras för fraktbetalarens räkning vid fakturering.
 
All frakt beräknas per registrerad sändning, oavsett antal kolli och utförs efter beställd tjänst och efter angiven fraktberäkning. En sändning är definierat i en fraktsedel med en avsändare och en mottagare av gods, fraktberäknat mot angiven vikt/volym. 
 
Transportpriserna är beräknade efter så kallad fraktdragande vikt.
Med fraktdragande vikt avses den högsta av verklig vikt och skrymme vikt.
Skrymme vikt beräknas enligt följande omräkningsfaktorer:
 

Kubikmeter (m3): 

Kollits (längd * bredd * höjd) i meter.
 

Pallplats (ppl):

  • Pallar med bottenmåtten (1,2 m * 0,80 m) där godsets beskaffenhet ej tål en belastning på mer än 400 kg/m2 eller att pallens ovansida ej är plan;
    • Att höjden på godset överstiger 1,50 meter

 
Flakmeter (flm):

  • Svårstuvat gods som inte tillåter lastning ovanpå godset (ej belastningsbart). Flakmeter är den yta på lastbäraren som godset tar i anspråk. En förenklad tumregel är godsets (längd (m) * bredd (m))/2,4
  • Gods med höjd överstigande 1,50 meter beräknas som flakmeter
  • Avrundning uppåt närmaste 10 kg upptill 2500 kg
  • Avrundning uppåt närmaste 100 kg över 2500 kg
  • Fördelsberäkning – föreslår vid plus 2500 kg

 
För gods inom Sverige beräknas skrymme vikten enligt följande:

1 m3 (kubikmeter) = 280 kg
1 ppl (pallplats) = 780 kg
1 flm (flakmeter) = 1950 kg
 

För gods inom Norden (Sverige exkluderat):

1 m3 (kubikmeter) = 350 kg
1 ppl (pallplats) = 800 kg
1 flm (flakmeter) = 2000 kg
  
 

För gods inom Europa (Norden exkluderat):

1 m3 (kubikmeter) = 333 kg
1 ppl (pallplats) = 740 kg
1 flm (flakmeter) = 1850 kg
 

Långgods:

Gods som är längre än 3 meter och kortare än 12 meter fraktberäknas efter följande långgodstabell:
 

Bredd i cm 1-40 41-80 81-120 121-160 161-240
Kg/längdmeter 325 650 975 1300 1950

 

  • Ex. 4,5meter lång och 70cm brett gods. 4,5m x 650kg= 2925kg fraktdragande vikt
  • Ensamma långgods kollin som understiger 30 kg beräknas med 225 kg per meter oavsett bredd
Behöver du mer information om vikt och volym?