Avsändaren är ansvarig för att vikt och mått är korrekt angiven för varje sändning som skickas med ColliCare. Sändningens totala mått/vikt ligger till grund för riktig beräkning av priset. Avvikelser i frakterna som följd av fel angivna mått/vikt korrigeras för fraktbetalarens räkning vid fakturering.
 
All frakt beräknas per registrerad sändning, oavsett antal kolli och utförs efter beställd tjänst och efter angiven fraktberäkning. En sändning är definierat i en fraktsedel med en avsändare och en mottagare av gods, fraktberäknat mot angiven vikt/volym. 
 
Transportpriserna är beräknade efter så kallad fraktdragande vikt.
Med fraktdragande vikt avses den högsta av verklig vikt och skrymme vikt.
Skrymme vikt beräknas enligt följande omräkningsfaktorer:
 

Kubikmeter (m3): 

Kollits (längd * bredd * höjd) i meter.
 

Pallplats (ppl):

  • Pallar med bottenmåtten (1,2 m * 0,80 m) där godsets beskaffenhet ej tål en belastning på mer än 400 kg/m2 eller att pallens ovansida ej är plan;

    • Att höjden på godset överstiger 1,50 meter

 
Flakmeter (flm)

  • Svårstuvat gods som inte tillåter lastning ovanpå godset (ej belastningsbart). Flakmeter är den yta på lastbäraren som godset tar i anspråk. En förenklad tumregel är godsets (längd (m) * bredd (m))/2,4

  • Gods med höjd överstigande 1,50 meter beräknas som flakmeter

  • Avrundning uppåt närmaste 10 kg upptill 2500 kg

  • Avrundning uppåt närmaste 100 kg över 2500 kg

  • Fördelsberäkning – föreslår vid plus 2500 kg

 
För gods inom Sverige beräknas skrymme vikten enligt följande

1 m3 (kubikmeter) = 280 kg
1 ppl (pallplats) = 780 kg
1 flm (flakmeter) = 1950 kg
 

För gods inom Norden (Sverige exkluderat):

1 m3 (kubikmeter) = 350 kg
1 ppl (pallplats) = 800 kg
1 flm (flakmeter) = 2000 kg
 
 

För gods inom Europa (Norden exkluderat):

1 m3 (kubikmeter) = 333 kg
1 ppl (pallplats) = 740 kg
1 flm (flakmeter) = 1850 kg
 

Långgods:

Gods som är längre än 3 meter och kortare än 12 meter fraktberäknas efter följande långgodstabell:
 

Bredd i cm1-4041-8081-120121-160161-240
Kg/längdmeter32565097513001950

 

  • Ex. 4,5meter lång och 70cm brett gods. 4,5m x 650kg= 2925kg fraktdragande vikt

  • Ensamma långgods kollin som understiger 30 kg beräknas med 225 kg per meter oavsett bredd

 

Få mer hjälp

Behöver du mer information om vikt och volym?

Miljövänlig Transport

Läs mer om våra miljövänligare transporter med båt och tåg både när och fjärran

Logistiklösningar

Låt vårt erfarna team hjälpa dig hitta den bästa logistiklösningen för ditt företag