Skall du exportera varor från Sverige, måste du deklarera varorna till Tullverket.

Som exportör är du skyldig att anmäla varan till svenska myndigheter via en förtullning också kallad export deklaration. Efter att Tullverket har klarerat varorna kan du skicka varan ut ur landet.
 

Tull & Tullhantering

Låt oss hjälpa dig med tull & tullhantering

Låt oss sköta din exportdeklaration

Export deklarationen utförs av oss och skickas över till Tullverket elektroniskt via vårt förtullningssystem där Tullverket sänder ett meddelande tillbaka om att varan blivit klarerad.

Olika typer av export:

  • Permanent utförsel-Varor som säljs till ett land utanför EU

  • Tillfällig utförsel-Varor som ska exporteras för reparation utanför EU och som skall returneras till Sverige

Varor med exportrestriktioner

Vissa varor så som kulturföremål, tobak och vapen har särskilda restriktioner som är viktigt att man känner till som exportör.


Tulldokumentation

Som exportör är man ansvarig för att varukoden, varuvärdet, märkningen på varorna och att adresser är korrekta, samt uppge korrekt tulldokumentation.