Tillbaka CC Truck in the night

CO2-skatt ingår i vägskatt i Tyskland

De nya tarifferna för vägskatt i Tyskland är klara och inkluderar nu också en skatt för CO2-utsläpp. Vägskatten är planerad att ändras i december 2023 och juli 2024.

Det tyska transportministeriet har föreslagit ett nytt tullsystem som inkluderar en ny delskattesats för CO2-utsläpp i samband med vägtransporter, enligt den federala regeringens program "Third Amendment to Road Customs Rules". Det federala ministeriet för transport och digitalisering (BMDV) planerar att höja vägtullarna för stora lastbilar med 200 euro per ton som en del av en överenskommelse med den styrande koalitionen.

För närvarande måste transportföretag betala infrastrukturskatt, bullerskatt och luftföroreningsskatt när de har bilar på tyska vägar. Med det nya tariffsystemet måste de också betala en CO2-utsläppsskatt.

Dessutom måste fordon över 3,5 ton också betala skatt från 1 juli 2024. Dessa har tidigare varit undantagna. Samma skattesystem kommer att användas och omfattar alla komponenter (infrastruktur, buller, luftföroreningar och den nya CO2-utsläppsskatten).

Prisändringar träder i kraft den 1 december 2023.

Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer