Frakt- och distribution lättillgängligt i hela Skandinavien/Norden. Regelbundna tidtabeller mellan större transportnav, direkttransport över länder + lokal distribution, omfattar de skandinaviska/nordiska länderna.

Dagliga avgångar till Danmark, Finland och Norge för distribution av paket, styckegods och partigods. Våra styrkor som vi utmanar de stora aktörerna med är personlig service där vi jobbar med en Control Tower lösning mot alla våra kunder, en fantastisk turlista för paket, styckegods och partigods i Norden, väl utvecklade digitala produkter som är i linje med marknadens krav. 

 • Linehaul mellan de nordiska länderna
 • Lokal distribution inom landet
Nordics-map.png

En nordisk distributionslösning

 • Reguljära körfält mellan länderna
 • Lokala distributionsuppsättningar
 • Direkt distribution
 • InNight expresstjänster – leveranser innan arbetsdagen börjar
 • Hemleveranser – B2C
 • Daglig uppföljning för kvalitetskontroll
 • Tull
 • Bokningar via EDI, e-post, webb eller telefon

 

Hur vi kan hantera dina transporter

 • ColliCare hämtar gods på ditt lager med kvalitetsåkerier som passar såväl avgångstider som ankomsttider.
 • ColliCare samlastar gods från olika kunder för att arbeta så miljövänligt som möjligt med kollektivtransporter för gods.
 • ColliCare hanterar tulldokument och gränsövergångar på ett kvalitetssäkrat sätt.
 • ColliCare scannar alla paket och styckegodssändningar i våra nätverkstrafiker inom Norden.
 • ColliCare kan hantera Crossdocking och flera andra innovativa lösningar
 • ColliCares digitala produkter är i framkant med IOD, POD, Track and Trace, EDI-setup för TA-system och mycket mera!

 

Varutyper för transport

 • Styckegods & partigods
 • Direktleveranser av partigods
 • FTL
 • LTL
 • Icke-dimensionell last, som möbler
 • ADR, farligt gods

 

Styckegods 0-2500kg

Försändelser som skickas som styckegods hämtas och levereras av förare med lokalkännedom.

Partigods +2500kg

Direktleverans eller via terminal. Särskilda upphämtnings- eller leveransvillkor.

Mats Lindahl

Mats Lindahl

Product Manager Intra-Nordic Groupage