Ni som importör eller exportör har ett särskilt ansvar för att lämna fram korrekt dokumentation samt bidra med korrekta upplysningar om försändelsen som till exempel ursprungsdokumentation.

 

Ofullständig dokumentation kan:

 • Försena transporten

 • Stoppa transporten

 • Medföra fel i avgiftsberäkningen av varan

Krav till dokumentation:

 • Faktura, med specificerat innehåll

  • Fakturanummer

  • Avsändare

  • Datum, ort

  • Kolli, vikt

  • Beskrivning av innehåll

  • Pris

  • Leveransort, datum

  • Särskilda villkor knutna till den speciella fakturan

  • Ursprungsdokumentation/ ursprungsintyg

  • Du hittar mer information här

 • Proformafaktura (i särskilda fall)

  • Proformafakturan skall spegla varans sanna värde

  • Används om mottagaren inte skall betala för varan, till exempel skickade varuprover, gåva eller liknande 

Moms:

Tulldokumenten är också viktiga när det skall sökas avräkning av moms hos Skatteverket  ref. Mervärdesskattelag (1994:200)

ColliCare ger dig genom eCare en översikt över alla uppdrag med tillhörande dokumentation som tulldokument, bill of lading och faktura.

Tull & Tullhantering

Låt oss hjälpa dig med tull & tullhantering