Tillbaka Trailer at Warehouse

Vi minskar CO2-utsläppen

Tillsammans med våra kunder beräknar vi faktiska utsläpp och sätter realistiska mål för framtiden med hjälp av metodik och underbyggd data. I ColliCare Logistics förstår vi vikten av att välja rätt lösning och planera rutterna baserat på tillgången på grön bränsleinfrastruktur.

Vi erbjuder beräkningar till våra kunder  

Vårt erfarna team kommer att noggrant mäta och rapportera koldioxidutsläpp. Vi är specialiserade på koldioxidredovisning och följer de standarder som anges i EN16258 och ISO14083. Vi följer branschbestämmelser genom att använda dessa standarder och tillhandahåller tillförlitlig data som gör att du kan spåra utsläpp effektivt.

Dessutom hjälper vi våra kunder att spåra sina utsläpp genom hela leveranskedjan. Genom att noggrant övervaka koldioxidavtrycket identifierar vi områden där utsläppen kan minskas genom att byta till sjö- eller flygfrakt eller eliminera med hjälp av elfordon.

Hur kan vi hjälpa dig?

För att säkerställa transparens och kontroll över transporter förser vi våra kunder med utsläppscertifikat och detaljerade rapporter per leverans. Dessa rapporter gör det möjligt för våra kunder att bedöma miljöpåverkan av varje transport, fatta välgrundade beslut och spåra framsteg i utsläppsminskningen.

Tekniskt urval och ruttplanering

Våra experter förstår vikten av att välja rätt teknisk lösning och planera rutterna baserat på tillgången på grön bränsleinfrastruktur. Vi arbetar nära våra kunder för att bedöma specifika krav och rekommenderar optimala tekniker och rutter som överensstämmer med kundernas hållbarhetsmål.

Vi håller oss uppdaterade med de senaste framstegen inom grön bränsleinfrastruktur och ser till att kunderna har tillgång till den mest relevanta informationen.

Infrastruktur och supply chain management

Vårt team ger kunderna en översikt över alternativa riktlinjer och infrastrukturtillgänglighet i alla europeiska länder. Genom att analysera faktorer som laddstationer, biogas/biobränsletankstationer och andra infrastrukturkrav hjälper vi våra kunder att utforma och optimera transportvägar som maximerar effektiviteten och minimerar miljöpåverkan.

Lorem ipsum
First Last