Tillbaka ColliCare employees working

Avveckling av direktkörningsordningen

Under 2023 kommer dagens direktkörningsorder, som innebär att varorna tidigare fått tillstånd att köras ut direkt till mottagaren och deklareras först inom 10 dagar efter gränspassering.

Efter avvecklingen måste allt gods direktförtullas på gränsen innan gränspassering.

Tolletaten avvecklar pga att de ska få en bättre kontroll på varor som förs in i landet och kunna agera innan de passerar gränsen samt att effektivisera gränspasseringen. Detta är också ett steg i att digitalisera hela tullhanteringen för att kunna möta EU:s regelverk.

Detta ställer högre kvar på bokningarna. Det blir ännu viktigare att vi korrekt information såsom:

  • Faktura

  • Antal kolli

  • Vikt

  • Mottagare

  • Avsändare

  • Ev. EUR eller andra certifikat