När du importerar varor till Sverige måste du deklarera varorna till tullen. Du som importör är skyldig att meddela de svenska myndigheterna om varor som du tar med dig in i landet. Den information du lämnar i deklarationen ligger till grund för beräkning av tullar och skatter.

Tullen kontrollerar deklarationen genom en tullexpedition. När tullexpeditionen är klar och du har betalat tullar och skatter, frigör tullen varorna till ditt förfogande.

Du kan hitta användbar information om hur du importerar varor till Sverige här

Tull & Tullhantering

Låt oss hjälpa dig med tull & tullhantering

Förtullning av import


Dessa är de tre huvudområdena för importförtullning:

  • Normal import: Tullklarering av varor för permanent införsel i Sverige.

  • Temporär import: Objekt som tillfälligt importeras till Sverige för senare återinträde

  • Återinförsel: Varor återinfördes till Sverige efter tillfällig export efter till exempel reparation utomlands

Begränsade varor: Varor som alkohol, tobak och läkemedel är skattepliktiga.
 
 Vänligen kontakta oss, hjälper vi dig gärna med tullklareringen.