Meddelande:

Terror stoppar fartyg i Suez Kanalen (ENG) Läs mer

Tillbaka strike_1

Två strejker för järnväg i Italien: Farligt Gods och Tågtjänster kan bli Påverkade

En snabb heads-up: Det är planerat för två strejker i Italien, vilket kan påverka tågtjänsterna. Det kan bli förseningar och inställda avgångar.

Den första strejken är planerad att börja den 16 maj 2024, klockan 21:00 och förväntas avslutas den 17 maj 2024, klockan 21:00. Under denna period kommer det inte heller att vara möjligt att lasta farligt gods (RID).

Den andra strejken är planerad att börja den 19 maj 2024, klockan 03:00, med en förväntad avslutning den 20 maj 2024, klockan 02:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta din närmaste kontaktperson på ColliCare.