Tillbaka Banner for England

ColliCare med nyetablering i Storbritannien!

ColliCare etablerar eget försäljnings- och driftkontor i Erith, London. Tjänster som kommer att vara i fokus är Internationell frakt till sjöss, flyg och väg till/från Skandinavien, Turkiet, Polen, Baltikum, Benelux och Asien. Lokala tjänster som tull, lager och distribution kommer att finnas i portföljen.

ColliCare fokuserar på hela leveranskedjan och har 16 års erfarenhet av att leverera smartare logistiklösningar.

Ett nytt team är på plats i Storbritannien för att ta hand om nya och befintliga företag. Cem Turkdonmez blir VD för ColliCare i Storbritannien. Turkdonmez har lång erfarenhet av internationell logistik och har arbetat i flera år i ColliCare.

Cem-Turkdonmez

"Vi har redan kunder och partners i Storbritannien och ser nu fram emot att utveckla denna verksamhet ytterligare. Det finns stor potential inom ColliCare Group, och vi är övertygade om att vi kommer att kunna leverera transport- och logistiktjänster av intresse för brittiska företag.”

Cem Turkdonmez Managing Director UK
Våra starkaste områden är Norden, Nederländerna, Baltikum och Turkiet. Genom våra avdelningar i Kina och Indien kommer vi också att kunna erbjuda unika och kostnadsbesparande logistiklösningar för den brittiska marknaden.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Cem Turkdonmez
Managing Director UK
+44 (0) 7312041012
[email protected]