Tillbaka ISO infoskärm (1200 x 600 px)

Vi är ISO certifierade

Vi är ISO certifierade på alla kontor i Sverige för miljö (ISO 14001:2015) och kvalitet (ISO 9001:2015)

Kvalitet - ISO 9001:2015

Vi kommer konsekvent att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar våra kunders krav och förväntningar. 

För att säkerställa att vi uppfyller kundernas förväntningar kommer vi aktivt att sträva efter ständigt förbättrad kvalitet genom program som ger våra anställda rätt förutsättningar för att möta våra kunders krav.

 Vi fokuserar på etiska, miljömässiga och sociala faktorer genom att upprätthålla en kultur av hög standard.

ColliCare Logistics Groups Vision:

Att stärka våra kunders konkurrenskraft genom innovativa och integrerade logistiktjänster av hög kvalitet och flexibilitet. Alla medarbetare inom ColliCare Logistics Group kommer att bidra till detta genom fokus på ständiga förbättringar och ett kundstyrt och processbaserat arbetssätt

Miljö - ISO 14001:2015

Vi försäkrar att vi kommer att bedriva vår verksamhet med respekt och omsorg för miljön. Vi kommer att sträva efter att tillämpa god miljöpraxis och arbeta på ett hållbart sätt i alla åtgärder och i enlighet med lagar och förordningar.

Vi kommer att söka ständiga förbättringar genom att fokusera på våra kärnprocesser i vår dagliga verksamhet:

Smart planering och smart användning av utrustning och kapacitet för att säkerställa effektiv logistik, maximera kapaciteten och minimera resursanvändningen.

Aktivt försöka hjälpa våra kunder att välja det grönaste alternativet som uppfyller deras behov. Det innebär att vi kommer att flytta gods från väg till sjö, järnväg eller multimodala lösningar när det är möjligt.

Kontinuerligt söka miljövänliga lösningar och teknik.

Se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra oönskade och/eller okontrollerade föroreningar som skadar miljön.

Efterlevnad av denna policy är alla våra anställdas samt underleverantörers ansvar.