Kvalitetssäkra leveranser med en dedikerad lokal medarbetare i Asien!

Vi har lokal närvaro i de stora produktionsområdena i både Indien och Kina. Det gör att vi kan erbjuda dedikerade medarbetare som nu kan vara din lokala representant och ta ansvar för kvalitetssäkringen inför transport.
 

Fråga oss!

Tveka inte och höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar

Förenkla och kvalitetssäkra leveranser från Asien

Att hitta seriösa leverantörer och följa upp produktionen kan vara krävande i Asien med tanke på kulturskillnader, språk och stora geografiska avstånd. I tillägg kommer dagens krav på efterlevnad av samhällsansvar och etisk handel som t.ex arbetsförhållande, villkor för anställda och barnarbete.

 

Som «din medarbetare» kan vi:

 • följa upp dina leverantörer genom att kontrollera att de följer ditt företags krav på standard

 • produktionen följs upp under tiden för att säkerställa att leveranstiden hålls

 • den färdiga produkten kvalitetskontrolleras efter checklistor framtagna av ditt företag

 • packning och emballering kvalitetssäkras innan varorna skickas den långa vägen från Öst till Väst

 • kvalitetssäkring genom scanning för elektronisk spårbarhet, varje kolli scannas

 • noggranna inspektionsrapporter och fotomaterial skickas från «din medarbetare i Asien»

 

Resultatet: varorna anländer till ditt lager eller till din kund i rätt tid och med rätt kvalitet samt att du får full kontroll på logistiken från det att beställning görs till att varorna levereras. Allt detta då vi använder oss av eCare, ett enkelt och webbaserat logistiksystem.

 

Vad kan du mer behöva i Asien?

 • lager

 • cross dock

 • konsolidering/samlastning

 • plock och pack

 • märkning

 • larmning

 • prissättning

 • IT integrering

 

Hristo Balov

Hristo Balov

Product Manager Air, Sea & Rail