Multimodal transport betyder att man kombinerar olika transportvägar för att få det mest effektiva varuflödet. Oavsett storleken på leveransen så kan vi sätta ihop den bästa leveranskedjan för just er. Resultatet av en multimodal transportlösning blir tex optimering av leveransdagar, minskade lagerkostnader och mindre miljöpåverkan.

Kombinera olika fraktformer i samma uppdrag

Multimodala transporter är en kombination av olika fraktformer i ett och samma fraktuppdrag. Fördelen med sammansatta fraktlösningar är att vi hittar den mest effektiva kombinationen av flera olika  transportmedel, för FCL (full container loads)/ partigods, LCL (Less container loads)/ styckegods och annan kombinationsfrakt.  
Resultatet för dig kan vara optimering av leveranstider, omfördelning av lagerkostnader, ökad kostnadskontroll och inte minst förmågan att anpassa sig till det mest hållbara transportsättet av miljöskäl.  

Att använda sig av multimodala transportlösningar är effektivt och vi fraktar både på väg, järnväg, flyg och sjö. Låt oss tillsammans se om vi kan hitta en bra lösning som passar dig och din verksamhet. 

Våra multimodala transporter

Fraktkombinationer kan vara olika sammansättningar av:

 • Båttransport

 • Vägtransport

 • Tågtransport

 • Flygfrakt

Fördelar med multimodal frakt

Kombinerad frakt kan ge många fördelar:

 • mer lönsamt för ekonomin 

 • bättre ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

 • tidssparande


ColliCare har goda lösningar för:

 • dörr till dörr 

 • märkning av varor

 • hämtning av varor

 • leveranser av varor i Sverige

 • hantera tullrelaterade dokument

Med våra helhetslösningar för kombinerad transport får du full kontroll på logistiken från beställning till leverans med hjälp av eCare, ett enkelt webbaserat system. Med eCare kan du boka och hålla dig orienterad om statusen på dina aktiva sändningar, varje kolli är elektronisk spårbart. Här har du också enkelt tillgång till relaterade dokument och historik. De multimodala lösningarna ger mindre administration och därmed bättre kapacitet i din verksamhet.

Vi kombinerar olika fraktformer och transportmedel för en snabbare, miljövänlig och mer kostnadseffektiv transport. En multimodal transportlösning som anpassas efter ditt behov. Prata med oss så hjälper vi dig!

Micke Kristiansson

Micke Kristiansson

Head of Operations