EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2018. Förordningen ålägger företag som behandlar personuppgifter att i största möjliga utsträckning göra detta baserat på samtycke. 
Micke Kristiansson

Micke Kristiansson

Head of Operations

 
Vi är måna om att skicka ut relevant information till våra kunder och kontakter. För att kunna göra det behöver vi ha dina kontaktuppgifter, dvs. namn, titel, e-postadress och telefonnummer samt namn och kontaktuppgifter till ditt företag, i vår databas. 

Vill du vara med på vår utskickslista och få nyhetsbrev och andra utskick som handlar om ett eller flera av följande områden?

  • marknadskommunikation
  • information om våra tjänster
  • försäljningsaktiviteter
  • evenemang
  • undersökningar
  • svar på formulär som skickas till oss
  • information om lediga tjänster
  • all övrig kommunikation kring vår kundrelation
     

     -> Då behöver vi få ditt medgivande!

Genom att svara "ja" på detta e-postmeddelande eller genom att fylla i formuläret nedan, samtycker du till att ColliCare Group får använda dina personuppgifter för utskick så att du även i fortsättningen ska kunna få information från oss.


Efter den 25 maj 2018 kommer du inte längre att kunna ta emot nyhetsbrev från oss om vi inte fått något medgivande från dig.

 

ColliCare Group tar din integritet på allvar och hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och försvarbart sätt.


 

Kontakta oss 010 199 38 00

Eller skicka e-post?

 
Hanteringsansvar

ColliCare Group ansvarar för hantering och förvaltning av dina personuppgifter i ColliCare Groups databaser.

Vad informationen används till

Vi är måna om att skicka ut bra och relevant information till våra kunder och kontakter. För att kunna göra det behöver vi kunna lagra dina kontaktuppgifter i vår databas.

Delar vi information med andra?

Nej, vi delar inte dina personuppgifter med externa tredje parter.

Dina personuppgifter används endast av ColliCare Group och varken delas eller vidarebefordras till externa parter.

Dina rättigheter

Det är frivilligt att ge sitt medgivande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande, få tillgång till dina personuppgifter eller få dem korrigerade eller raderade.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras så länge du vill vara kopplad till våra informationstjänster, dvs. så länge ditt medgivande är aktivt.


Du kan själv avanmäla dig eller återkalla ditt medgivande, antingen här på webbplatsen eller genom att skicka e-post till:  [email protected]