Vi har samlat logistikkompetens i en egen avdelning speciellt med tanke på stora tenderprocesser och logistikprojekt.

Micke Kristiansson

Micke Kristiansson

Head of Operations
 

Vi kan skylta med lång och bred erfarenhet med alla typer av logistiktjänster inom både in - och utrikestrafik. Läs mer om våra tjänster här;  vägtransportsjöfraktflygfraktlager och tågtransport.
 

I ett logistikprojekt hjälper vi dig med:

  • Analys av dagens transportsituation in- och utrikes

  • Optimering av supply chain/ varuflödet

  • Effektiva IT/ logistiksystem samt implementering mot dina egna system


Ett logistikprojekt kan ge dig:

  • Reducerade lagerkostnader

  • Reducerade transportkostnader

  • Optimala logistikprocesser internt och extern

  • Purchase order management system för full översikt och kontroll

  • Lättillgänglig on-time statistik för analys och optimering

Tag kontakt med oss, vi hjälper dig gärna!