Vi har samlat logistikkompetens i en egen avdelning speciellt med tanke på stora tenderprocesser och logistikprojekt.

Vi kan skylta med lång och bred erfarenhet med alla typer av logistiktjänster inom både in - och utrikestrafik. Läs mer om våra tjänster här;  vägtransportsjöfraktflygfraktlager och tågtransport.
 

I ett logistikprojekt hjälper vi dig med:

  • Analys av dagens transportsituation in- och utrikes

  • Optimering av supply chain/ varuflödet

  • Effektiva IT/ logistiksystem samt implementering mot dina egna system


Ett logistikprojekt kan ge dig:

  • Reducerade lagerkostnader

  • Reducerade transportkostnader

  • Optimala logistikprocesser internt och extern

  • Purchase order management system för full översikt och kontroll

  • Lättillgänglig on-time statistik för analys och optimering

Tag kontakt med oss, vi hjälper dig gärna!