logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Vägtransport till Norge?

– den snabbaste vägen!

Vägtransport till Norge?

– den snabbaste vägen!

Behöver ni direktdistribution i Norge?

Med egen styckegodstrafik mellan Göteborg och Oslo kan vi erbjuda Er följande:

  • Inhämtning av gods över hela landet (både i Norge och Sverige)
    Vi har gedigna nätverk i båda länderna med egna kontor och samarbetspartners för inhämtning/utkörning av stycke- och partigods
  • Temporär lagring/samlastning av gods på strategiskt belägna terminaler
  • Tullen
  • Utkörning av gods  över hela landet (Både i Norge och Sverige)
    Vi har gedigna nätverk i båda länderna med egna kontor och samarbetspartners för inhämtning/utkörning av stycke- och partigods
  • Dagliga avgångar till Norge
  • Full kontroll över Era transporter med vårt web-baserade track&trace-system, E-care

Då vi har ett stort nätverk av samarbetspartners kan vi även erbjuda direkttrafiker som inte går via våra terminaler i Göteborg och Oslo.
Beroende på storlek på godset och vart det skall lastas kan vi  bestämma vad som är den bästa lösningen, sett till ekonomi, miljö och tjänster som kunden vill ha utfört.Behöver ni transport till eller från Norge? Kontakta oss!

Relaterade tjänster
Vägtransport i Sverige
Skall Ni skicka styckegods
Skall Ni skicka partigods
Behöver Ni direktleveranser i Sverige
Walking floor
Vägtransport i Skandinavien
På väg i Europa
Kombinerade sjö- och vägtransporter i Europa
ccm-013
eCare – all logistikstyrning samlat i en källa
eCare - en enkel källa till information för effektiv styrning av logistikverksamheten från beställning till leverans!» - ColliCare Sverige