logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Varor att förtulla?

– vår tullavdelning hjälper er gärna!

Varor att förtulla?

– vår tullavdelning hjälper er gärna!

Behöver ni hjälp med förtullning?

Vi kan tullprocesser! Handel med utlandet kräver sitt, ett tungt tull- och avgiftsregelverk, samt tidkrävande processer hos Tullverket måste till för att få en vara in eller ut av landet. 

Den vanligste tullprocessen kallas  «ordinär införsel eller utförsel» och gäller vid köp och försäljning av varor. Andra former kan till exempel vara: 
 

 • Tillfällig införsel eller utförsel
  Varor som importeras eller exporteras för tillfällig användning, reparation, bearbetning eller liknande
 • Återinförsel eller återutförsel
  Varor som återinförs eller återutförs efter tillfällig införsel eller utförsel.


För att säkra en effektiv tullhantering är vi knutna till Tullverkets elektroniska tullsystem, TDS för utväxling av tulldeklarationer.


Vi hanterar tullen för Er:

 • Snabb och enkel in- och utförtullning
 • Elektronisk anslutet till TDS
 • Erfarna tullare, inga problem eller överraskningar
 • eCare systemet för översikt över dokumentation knutet till tull
 • Du får högre arbetskapacitet


Har Ni varor som kräver specialbehandling hos tullen? Vi hjälper Er med klarering för:

 • Specialinförsel
 • Förenkling av tillfälliga importupplag
 • Koordinerad återföring av tull
 • Exportdeklarationer


När Ni importerar varor till Sverige måste Ni deklarera varorna till Tullverket

Du som importör är skyldig att anmäla till de svenska myndigheterna om varor Ni tar med Er in i landet, här hittar Ni mer information om import av tullpliktiga varor.


Skall Ni exportera varor från Sverige, måste Ni alltid deklarera varorna till Tullverket
Som exportör är Ni ansvariga för exportklarera/ deklarera,  här hittar Ni mer information om export av tullpliktiga varor. 

 

Behöver Ni Tullkredit? 

Tullkredit är en kredit Tullverket erbjuder näringslivet för att förenkla inbetalningen av tull och avgifter. Med tullkredit kan du få skjuta upp betalningen av de avgifter som fastställs vid införseln. Vi rekommenderar att Ni avänder  tullkredit för en snabb och enkel tullhantering vid import.


Behöver Ni Tullagertjänster? 

ColliCare har godkända tullager i linje med gällande regelverk. Det är stränga krav på ett tullager och vad som kan befinna sig där oförtullat.  Lagringstiden har också givna tidsfrister och villkor som regleras av Tullverket.​


Tulldokumentation

Obs! att Ni som importör eller exportör har ert särskilt ansvar för att lämna fram korrekt dokumentation. 

Behöver ni hjälp med förtullningar? Kontakta oss, vi hjälper er mer än gärna!

Import av Tullpliktiga varor
Export av Tullpliktiga varor
Tulldokumentation
Tullkredit
Rebecca Skånberg, ansvarig för tull i ColliCare Sverige
Call_Icon_round
Rebecca Skånberg
Customs Manager
+46 31 790 4471
Skicka oss din e-postadress om du vill få mer information om tjänsten.
E-mail*

Behöver Ni hjälp med tullhantering av import? 

Ring eller skicka ett mail.
smartphone_black
+46 101993800
Smidig logistik med medarbetare i Asien
Smidig logistik med medarbetare i Asien
ColliCare Sverige har dedikerade medarbetare som nu kan vara «Er medarbetare» och ta ansvar för kvalitetssäkringen för företaget.
Cross dock i Asien och Europa
Cross dock i Asien och Europa
Vi erbjuder en bra cross docking-lösning i Europa och Asien för att ge er bättre kontroll på varuflödet. Läs mer om ColliCares cross docking här!