SuperOffice

Tjänsten är för närvarande nere och den förväntade upplösningstiden är mer än 30 minuter. Kontakta kundtjänst klicka här:

Tommy Grüner

Tommy Grüner

IT Application and Operation
Tommy works with support for ColliCare's foreign offices, as well as support for computers and networks.

Tommy works mainly with support of application’s for ColliCare offices abroad, and with support of computers and network.

Tommy has worked as IT consultant and IT responsible for respectively Net Solutions and Geodis Wilson.

Tommy has worked in ColliCare since August 2015.


Core expertise

  • applications

  • network