Programvara

Tjänsten är för närvarande nere och den förväntade tiden att åtgärda felet är uppskattat till mer än 30 minuter. Kontakta kundtjänst vid frågor

Serdar Dogan

Serdar Dogan

Operations Domestic - Gothenburg
- Traffic Planner

works with:
Serdar works as a Traffic Planner in the domestic department in Gothenburg.