SuperOffice

Tjänsten är för närvarande nere och den förväntade upplösningstiden är mer än 30 minuter. Kontakta kundtjänst klicka här:

Rasmus Reinskou Birkeland

Rasmus Reinskou Birkeland

Controller
Rasmus works as a group controller and will, among other things, follow up the various subsidiaries.

He has experience with controlling, accounting and IT projects from the building industry and the health care industry.

Rasmus has been with ColliCare since 2021.

Core competencies

  • Business Understanding
  • Project Management  
  • Excel