Programvara

Tjänsten är för närvarande nere och den förväntade tiden att åtgärda felet är uppskattat till mer än 30 minuter. Kontakta kundtjänst vid frågor

Heidi Almås

Heidi Almås

Marketing Consultant
Heidi’s responsibilities are marketing strategies like Social Media strategy, and also internal communication.

She is also responsible for follow up on marketing in Poland and Finland.

She has broad experience from many years in marketing, amongst others the car and telecom industries.

Heidi has been with ColliCare since 2020.


Core expertise:

  • Marketing
  • Digital
  • Mass media communication
  • Film and print