David Bergström

David Bergström

Road Freight Coordinator - Jönköping
Styrkor = Lösningsorienterad med brett perspektiv, analytisk, strukturerad, hög drivkraft, snabblärd och med fokus på kundvärde. Svaghet = Kan bli för detaljerad i kommunikation, så får tänka på vem som är mottagare. Kan bli irriterad på återkommande låg kvalitet där tydligt ansvar/ägande finns.

3 senaste arbeten:

  • Trade Lane Coordinator road freight InterNordic – snart 2 år, projektledare i utvecklingsprojekt internt och med kund, prissättning/upphandlingar, produktionslösningar, kundanalyser, kundimplementering, kundmöten med sälj.
  • Speditör, Agility – 1,5 år, speditörsarbete trafik InterNordic. Drev utveckling av trafikplanering mot digitalisering och effektivare processer.
  • Bachelor Thesis, IKEA Distribution Torsvik – Kartläggning av hanteringsfel, orsaksanalyser, kategorisering samt förbättringsförslag för att undvika hanteringsfel för outbound goods.