logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Vi utvecklar vårt 3PL-erbjudande med nytt WMS

Nu fortsätter vår satsning och denna gång utvecklar vi vårt 3PL-erbjudande med nytt WMS från svenska NYCE Solutions

"Efter en förstudie blev NYCE.LOGIC WMS valt mellan olika software-leverantörer. NYCE Solutions är kunniga inom området för våra uppdrag och systemet  har lösningar som täcker dagens behov samt övergår i framtida behov för vår 3PL-produkt.
Med NYCE.LOGIC WMS vill vi få utökade möjligheter och funktionalitet för vidare och nödvändig effektivisering och automatisering.
Efter valet av NYCE har projektet fortlöpt som planlagt och systemet fortsätter att rullas ut under 2016. Vi ser fram emot att ta systemet i bruk och lyfta vår 3PL-produkt ytterligare," säger Kent Nicolaysen från koncernledningen på ColliCare.  

För NYCE Solutions innebär samarbetet ett nytt tillskott bland internationella logistikaktörer som använder NYCE.LOGIC WMS för att utveckla sina tjänster inom lagerhantering.
 
"ColliCare har vuxit fort, agerar internationellt och ser potentialen i att utnyttja moderna system och IT-lösningar för att skapa fördelar. Nu blir vi en viktig del i vidareutvecklingen av deras 3PL-tjänster, en intressant uppgift och inom ett område där vi vet att vi erbjuder spetskompetens," säger Magnus Nygren, VD, NYCE Solutions.

Vi utvecklar vårt 3PL-erbjudande med nytt WMS
Share in social media: