logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Uppdatering status Lockout i Göteborgs Hamn

Den aviserade lockouten från APM Terminals i Göteborgs hamn, dvs contaienrhamnen, har idag blivit verklighet.

Kapaciteten går därmed ner till 40% av den normala samt att de flesta järnvägspendlar är inställda. Trycket på att få ut/in gods blir därmed extremt, med stora förseningar i alla led som följd.

Rederierna får förseningar och har senaste dagarna infört diverse tillägg, allt från höjt transporttilläg till ”Gothenburg Additional”. Åkerierna drabbas av väntetider, bomkörningar och förseningar på tidspassade leveranser.

Allt detta skapar otroligt mycker irritation och merjobb men även merkostnader, merkostnader som är utom vår kontroll och som vi tyvärr inte har annan möjlighet än att fakturera vidare på våra kunder.

Det är vår förhoppning att parterna inom snar framtid skall komma till en långsiktigt hållbar lösning. Så som det är idag, där nordens transportnav drabbas strejker och lockouter, och därmed följande förseningar för import- såväl som exportgods, är inte acceptabelt.

Detta drabbar alla involverade parter negativt, oavsett om man är godsägare, speditör eller rederi.
 

Uppdatering status Lockout i Göteborgs Hamn
Share in social media: