logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Prisjustering från 1.1.2020

Publicerat:  29. november 2018

Från och med 1 januari 2020 kommer våra priser justeras, med nedan angivna procentsatser beroende på produkt.Både den svenska och europeiska industrin går på högtryck,
godsvolymerna på våra vägar fortsätter vara höga. De sista året har kvalitet och säkerhet varit i fokus och vi förutspår att detta även kommer att fortsätta i framtiden. Vi anser att detta är både riktigt och viktigt. Den generella ökningen är baserad på kostnads- och  marknadsutvecklingen 2020.

Inrikes               5,4%
Utrikes              5 %
Tulltjänster       4 %
Lagertjänster   5,4 %               

Prisjusteringarna kommer att vara gällande från 1/1 2020, för närmre information vänligen kontakta er kontaktperson på ColliCare Logistics AB

In english:
Price adjustments 2020

Prisjustering från 1.1.2020
Share in social media: