No  |  En   Country

Prisjustering från 1.1.2019

Från och med 1 januari 2019 kommer våra priser justeras, med nedan angivna procentsatser beroende på produkt.Både den svenska och europeiska industrin går för högtryck, arbetslösheten är historiskt sett låg och
godsvolymerna på våra vägar har aldrig varit så höga som nu.

Baksidan av denna positiva utveckling är den stora brist som råder av såväl utbildade chaufförer som
tillgänglig fordonskapacitet. Efterfrågan fortsätter att vida överstiga tillgänglig kapacitet på marknaden.

Det marknadsläge som råder och de åtgärder och långsiktiga investeringar som måste göras till följd av ovan leder till att prisjusteringen detta år kommer att vara större än vanligt.

Inrikes Vägfrakter*             6,9%
Import/Export Vägfrakter 6,9%
Lagertjänster                      4,9%
Tulltjänster                          4,9%


Prisjusteringarna kommer att vara gällande frän 1/1 2019, för närmre information vänligen kontakta er kontaktperson på ColliCare Logistics.

Her finner du mer informasjon om prisjusteringene


* Uppdaterade transportvillkor samt ledtider finns på www.collicare.se - Vägtransport
 

Share in social media:
ColliCare Logistics AB
Exportgatan 24A,,
42246 Hisings Backa
VAT/Org.: SE 5567415756 01
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
/