logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Prisjustering från 1.1.2015

Med bakgrund i ökade kostnader, ser vi oss tvungna att justera våra priser på lager- och logistiktjänster.När vi lämnar 2014 och går in i 2015, tas ett stort steg för miljön med tuffare krav på minskade svavelutsläpp. Detta EU-direktiv kommer väsentligt sänka svavelutsläppen i våra närliggande kuster, något som vi på ColliCare ser som väldigt positivt men det innebär samtidigt kostnadsökningar, och ett speciellt SECA-tillägg kommer från 1 januari finnas på fakturor där någon del av transporten har inkluderar sjötransport. (SECA står för Sulphur Emission Control Area) Storleken på tillägget kommer sättas månadsvis och vi återkommer närmare årsskiftet med hur stort SECA-tillägget blir för januari.

Med bakgrund i ökade kostnader, ser vi oss tvungna att justera våra priser på lager- och logistiktjänster med 3,9% effekt från 1.1.2015.

Vi kommer inte att införa någon generell %-ökning på våra inrikesfrakter inför 2015.
Vi väljer istället att anpassa oss till den svenska marknaden när det gäller drivmedelstillägg, tillägg, tillval och transportvillkor. Detta innebär att vi från den 1.1.2015 har ett drivmedelstillägg på 20% för samtliga inrikestransporter. Samtidigt justerar vi era nuvarande priser ned med 10%.Uppdaterade transportvillkor, tillägg och tillvalstjänster skickas ut separat.

I övrigt har svenska kronans försvagning medfört att vi nått nivån för när valutatillägget på internationella lastbilstransporter återinförs. Vårt valutatillägg sätts månadsvis efter föregående månads snittkurs enligt Sveriges Riksbank.

Ta gärna kontakt med oss om något är oklart.


Med vänlig hälsning
ColliCare Logistics AB

Prisjustering från 1.1.2015
Share in social media: