logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Nytt regelverk på sjöfrakt

Solas (Safety of Life at Seas) har introducerat ett nytt regelverk som träder i kraft 1. Juli 2016.
Det nya regelverket säger att alla containers inklusive innehåll som skall sändas på skepp skall vägas med godkänd utrustning i förhållande till varje lands kontrollorgan för mätning och vikt.


Det har tidigare varit vanligt att estimera vikten, men nu krävs det en exakt och dokumenterad mätning. Det kan göras antingen genom att väga containern med innehåll, eller att väga innehållet separat och sedan lägga på containervikten.

Ansvaret för att väga containern och anmäla till hamn/rederi ligger hos avsändaren. Saknad dokumentation på VGM leder till att hamnen/rederiet inte får lov att lasta containern samt extra utgifter.

Det nya regelverket är internationellt och gäller i alla länder.
Regelverket har trädit i kraft på grund av önskemål från försäkringsbolag som har erfarit att när containers är involverade i olyckor har de oftast en helt annan vikt än det som är uppgivet i dokumenten. Regelverket skall därför ha för avsikt att säkra gods som går sjövägen, och samtidigt förhindra olyckor på både personal och material i samband med frakt och hantering av containers.

För mer detaljerad information:  http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/MSC_1-Circ_1475_-_Guidelines_Regarding_The_Verified_Gross_Mass_Of_A_Container_Carrying_Cargo_-Secretariat-.pdf
 
Har du frågor kring hur detta påverkar dig som kund, ta kontakt med vår sjöavdelning.


 

Nytt regelverk på sjöfrakt
Share in social media: