logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Hanteringstider i APM-terminalen i Göteborgs Hamn

Åkerierna har beslutat att ta ut väntetidstaxa vid hämtning/lämning av containers på APM-terminalen, gällande fr.o.m. 1 oktober 2014.På grund av en längre tids problem med hanteringstider i APM-terminalen i Göteborgs Hamn har nu åkerierna beslutat att ta ut väntetidstaxa vid hämtning/lämning av containers på APM-terminalen, gällande fr.o.m. 1 oktober 2014.

Vi beklagar detta men samtidigt är det tyvärr inget vi kan påverka. En tät dialog förs med APM om situationen men tillsvidare kommer vi bli tvungna att vidarefakturera dessa kostnader när dem uppstår

Att det nu gått så långt att dessa avgifter införs är en tråkig utveckling men vi hoppas samtidigt att det skall leda till hårdare press på att finna en varaktig lösning på situationen som nu råder.

Vid eventuella frågor kring detta får ni gärna kontakta oss!

Hanteringstider i APM-terminalen i Göteborgs Hamn
Share in social media: