logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

ColliCare skall transportera allt gods till Julas varuhus i Norge

Jula och ColliCare Logistics har tecknat avtal om transport av allt gods från Julas centrallager i Skara till alla varuhus i Norge. Avtalet träder i kraft 15 september 2016.

 


Samarbetet mellan Jula och ColliCare har pågått sedan 2012. Till dags dato har avtalet omfattat inkommande transporter från Europa till Julas centrallager i Skara men utökas nu alltså till att också innefatta det omfattande utflödet till de norska varuhusen.
 
Från Julas lager i Skara, går veckovis ca 90 lastbilar med varor till deras 30 varuhus i Norge, från Kristiansand i Söder till Tromsö i Norr. En gemensam långsiktig utvecklingsplan mot effektivare transportlösningar, kvalitet och miljö har varit viktig för Jula i denna upphandling. Redan från start kommer ett antal bilar vara med biodiesel (HVO), något som på sikt kommer bli fler. I kombination med andra effektiviseringar ser vi gemensamt för oss stora miljö- och kostnadsmässiga besparingar inom snar framtid.”ColliCare Logistics har under upphandlingen visat prov på initiativtagande och framtidsvision vilket Jula uppskattar. Vi är mycket nöjda med valet av ColliCare Logistics då de vid denna upphandling visat oss en helhetslösning som passar Jula´s ambition om att driva en kostnadseffektiv transport, med stort fokus på kvalitet och miljö”, 
säger Pietro Montebovi, Customs & Freight Manager Jula AB

På bilden från vänster; Logistics Manager Jula Lennart Karlsson, Customs & Freight Manager Jula Pietro Montebov, och Managing Director ColliCare Gothenburg Magnus Yverås

 

ColliCare skall transportera allt gods till Julas varuhus i Norge
Share in social media: