logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

ColliCare i Göteborg flyttar och utökar

Vi utökar verksamheten i Göteborg och har flyttat till nya lokaler, på Exportgatan 24.Med flytten får vi dubblad lagerkapacitet, så vi har möjlighet att hantera ytterligare volymer på vårt lager.
Har ni lagerbehov så kontakta oss: collicare@collicare.se

Precis som tidigare har vi såväl inrikes som utrikes bil, sjö och lager i samma lokaler och kan utifrån detta paketera en helhetslösning utifrån era logistikbehov.

ColliCare i Göteborg flyttar och utökar
Share in social media: