logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Bompengstillägg och avisering om valutatillägg

Publicerat:  26. september 2018Bompengstillägg från 01.10.2018


På grund av omfattande ökningar av norska vägtullar under det senaste året, är vi tvungna att lägga till en tilläggsavgift för våra norska tjänster.

De politiska beslut som har fattats i Norge har resulterat i en generell ökning av befintliga vägtullar. Det har också implementerats ett rusningstidstillägg i Oslo. Tillsammans har detta resulterat i en kostnadsökning för alla vägtransporter i Norge.

ColliCare Logistics AB har beslutat att ta ut en vägavgift på alla sändning till och från Norge, giltig från och med 2018-10-01.

Det nya tillägget ersätter alla befintliga bompengstillägg. Läs mer.

Avisering om valutatillägg


Mot bakgrund av den svenska valutans negativa utveckling under året finner vi oss nödsagda att införa ett s.k. valutatillägg på alla internationella vägtransporter.

För att fastställa korrekt nivå, beräknas utgångspunkt från 1/1 2018 då vårt valutatillägget var 5%.
Detta innebär att Er offert/fraktpris justeras ned med 5% och i tillägg bli kopplad mot vårt gällande valutatillägg.

Valutatillägg med månadsvis justering finner Ni her.

De kunder som redan idag har valutatillägg på sin offerter påverkas inte av detta.
Ovan är gällande from 1/10 -2018.

Bompengstillägg och avisering om valutatillägg
Share in social media: