Vi behöver flitiga händer och klartänkta huvuden att fylla positioner i en rad olika spännande ställningar och expertisområden.

 

Jobb och positioner

ccp-1428-3 (1).jpg
Lagermedarbetare

Du är ansvarig för att insamla varor vid kajen och flytta dem med hjälp av en el-lyftvagn och/eller gaffeltruck. 
 
Du är ansvarig för att iordningställa och kontrollera varor för försändelse samt på- och avläsning av lastbilen. 
 
Du kommer dessutom att utföra generella cross-dock / (omlastning) och lagerhusaktiviteter.

Läs mer om att vara lagermedarbetare i ColliCare här.

Terminalmedarbetare

Som terminalarbetare är du i god fysisk form eftersom det är ett krävande praktiskt arbete. Vi ser gärna att du kanske är intresserad av att arbeta om natten. 
 
Du är ansvarig för att avhämta varor med hjälp av en el-lastbil och/eller gaffeltruck.
 
Du kommer att vara ansvarig för att avläsa, sortera och läsa varor samt välja och packa fordon för att uppnå en effektiv terminaldrift och omlastningar.

Läs mer om att vara terminalarbetare i ColliCare här.

Tullansvarig

Du förstår vikten av ​en friktionsfri gränspassage samt har erfarenhet av att förbereda nödvändiga dokument till försändelsen och tullavgifter på de importerade eller exporterade varorna.
 
Du vet att det är olika regler för nästan alla lands-gränser och är kapabel att söka information och hantera de olika reglerna.
 
God tullhantering är viktig för transportkedjan och hjälper till exempel en chaufför med bristande språkkunskaper. Dessutom är god tullhantering högt värderad och en god service till våra kunder.

Chaufförer

Som chaufför möter du våra kunder och du fungerar som vårt ansikte utåt och representerar ColliCare på slutdestinationen. 
 
Du är en ansvarsfull person som distribuerar varor, lossar och avlossar hos kunderna – liksom du ser till att varorna kommer fram till kunderna i perfekt skick. 
 
Du får varierande uppgifter, en bra arbetsmiljö. Du får genomtänkta arbetsförhållanden av oss och grundlig upplärning.

Fraktledare

Som fraktledare är du ansvarig för den dagliga driften av fordon samt den löpande fördelningen av uppgifter med hjälp av körplaner och avläsningstider per leverering. 
 
Du kommer att få fasta rutter och kunder.
 
Du kommer att ansvara för utrustning (skadekontroll och reparationer).
 
Du kommer att kommunicera med chaufförer via computer, PDA och telefon.

Läs mer om att vara fraktledare hos ColliCare här.

Speditör

Som speditör är du ansvarig för att organisera försändelser för att få varor från fabrikanten eller producenten till en marknad, kund eller en slutdestination.

Speditörer skriver kontrakt med flera transportörer för att flytta varorna från ett land till ett annat, och säkrar en jämn distributionskedja. 

En speditör använder försändelsemetoder som

 • Lastbilsfrakt

 • Sjöfrakt

 • Flygfrakt

 • Järnvägsfrakt

Du ska ha full överblick för att arrangera de bästa multimodala rutterna för kunden.

Fraktkoordinator

Som fraktkoordinator administrerar och supportar du transport, frakt och logistik.
 
Du kommer att spara försändelseupplysningar för att hålla leveranskedjans försändelser enligt tidsplanen, genom att hjälpa till med lagerhållning, avhämtningar, telefonsamtal med mera.
 
Läs mer om att vara fraktkoordinator i ColliCare. 

IT-konsult

Som IT konsult kommer du att arbeta med vår digitala utveckling. 
 
Du kommer att assistera med underhåll och utveckling av våra applikationer och vårt driftssystem, särskilt med fokus på vårt inhemska transportsystem och supportsystem kring detta område. 
 
Du kommer att optimera processer och användande av system.
 
Du kommer att både leda och vara projektresurs på allt från små, basala projekt/uppgifter till större projekt.
 
Du kommer att samarbeta med/följa upp våra systemleverantörer – specificera och följa upp utvecklingen samt säkra nödvändig funktionalitet.
 
Du kommer att supporta och koordinera systemdrift tillsammans med super-users, samt sätta upp nya kundkrav i processer och system.
 
Du kommer att assistera med driften för att säkra och optimera leveranskedjan samt EDI/kommunikation mellan interna/externa partners. Dessutom kommer du att vara aktiv i att identifiera nya och bättre lösningar.
  

Här hittar du mer information om att vara IT-konsult på ColliCare.

Marknadskoordinator

Som marketingkoordinator kommer du att vara involverad i att koordinera olika aktiviteter och initiativ för ett specifikt land eller en service. 

Du kommer primärt att arbeta B2B och ta hand om aktiviteter och allt från fysiska events till digitala kampanjer.

 • events

 • tryck och presentationer

 • CRM

 • CMS - web

 • content 

 • SEO

 • SEM

 • SoMe

 • branding

 • intern information

 • analytics

Försäljningschef

Som försäljningschef i ColliCare har du en aktiv roll i den kommersiella utvecklingen av firman, samtidigt som du bidrar med innovativa idéer i utvecklingen av ColliCare Logistics.  
 
Du kommer att arbeta med nya och existerande kunder och utföra nya kundsonderingar.   
 
Du blir en del av försäljningsteamet i ColliCare-gruppen, där du kommer att delta i försäljningsprocesser i diverse ColliCare länder. 
 
Du kommer att delta i utvecklingen av service och produkter som företaget erbjuder. 
 
Du kommer att hålla presentationer om företagets service-produkter. 
 
Vi ser gärna att du har någon erfarenhet och kunskap om europeiska transportlösningar/multimodal. Du är proaktiv, alltid på jakt efter lösningar och har god kommunikationsförmåga. 

Ekonomimedarbetare

Som ekonomimedarbetare ser du till att alla administrativa processer löper friktionsfritt. 
 
Du kommer att vara ansvarig för att bokföra kontoutdrag, vara medansvarig för utgående fakturering och ha en aktiv roll i gäldenärshantering. 
 
Du kommer att stå för att upprätthålla diverse administrativa data och system och utföra registrering av frågor och klagomål. 
 
Du kommer dessutom att assistera i andra ad-hoc finansiella aktiviteter. 
 
Vi förväntar oss att du har en relevant högre utbildning samt erfarenhet. 
Din professionella stil är nyfiken, hands-on och lösningsorienterad.

HR-konsult

Som HR-konsulent är du ansvarig för att försäkra att det mänskliga kapitalet är i verksamhetens bästa intresse. Dessutom ska du vara tillgänglig som rådgivare för en räcka frågor som involverar en verksamhets anställda.
 
Du kommer att administrera rekrytering, arbetsuppgifter, bakgrunds- och referenskoll, löneadministration, planläggning av förmåner och kompensation, sundhet och säkerhet, samt kontroll av arbetslagsfrågor.

ColliCare-avdelningar

Vi är en stor internationell leverantör av logistikservice och kräver därför en duktig personal i alla våra avdelningar. Vi söker hela tiden nya medarbetare till vår ColliCare familj. Kan du se dig själv som en del av vårt team, så skicka nu en ansökning till en eller flera av våra följande avdelningar:

 • Driftsavdelningar som:

  • Flygfrakt

  • Sjöfrakt

  • Järnvägsfrakt

  • Lastbilsfrakt

  • Multimodal

  • Lager och terminaler

  • Projekt och specials

 • Tull

 • Lager och terminaler

 • Kundservice

 • Försäljning och marknadsföring

 • HR

 • Ekonomi

Kristine

Jag är tredjeårs-studerande i Shipping Management på NTNU i Ålesund samt trainee i Overseas-avdelningen hos ColliCare Logistics. Jag fick ett varmt välkomnande av Overseas-teamet!
 
Jag får träning i drift, har mina egna ansvarsområden och fick samtidigt tid att arbeta på min kandidatuppsats om autonoma fraktskepp. Allt i allt en mycket lärorik och intressant praktik.

Kristine Kjellsen Trainee