logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Vi behöver ditt medgivande

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2018. Förordningen ålägger företag som behandlar personuppgifter att i största möjliga utsträckning göra detta baserat på samtycke.  

Vi är måna om att skicka ut relevant information till våra kunder och kontakter. För att kunna göra det behöver vi ha dina kontaktuppgifter, dvs. namn, titel, e-postadress och telefonnummer samt namn och kontaktuppgifter till ditt företag, i vår databas. 

Vill du vara med på vår utskickslista och få nyhetsbrev och andra utskick som handlar om ett eller flera av följande områden?
  • marknadskommunikation
  • information om våra tjänster
  • försäljningsaktiviteter
  • evenemang
  • undersökningar
  • svar på formulär som skickas till oss
  • information om lediga tjänster
  • all övrig kommunikation kring vår kundrelation
     
     -> Då behöver vi få ditt medgivande!

Genom att svara "ja" på detta e-postmeddelande eller genom att fylla i formuläret nedan, samtycker du till att ColliCare Group får använda dina personuppgifter för utskick så att du även i fortsättningen ska kunna få information från oss.Efter den 25 maj 2018 kommer du inte längre att kunna ta emot nyhetsbrev från oss om vi inte fått något medgivande från dig.


 

ColliCare Group tar din integritet på allvar och hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och försvarbart sätt.

Senast ändrad: 2018-05-08 08:37

Hanteringsansvar

Vad informationen används till

Om vi delar dina personuppgifter med andra?

Dina rättigheter

Hur länge sparas personuppgifterna?

Läs mer i vår Sekretesspolicy
 

Att samtycka, samtycker, har samtyckt ...

bien-thumb
Att ge sitt medgivande kan innebära så mycket så för att kunna göra det måste du vara välinformerad. Innebörden i medgivandet ska vara enkel att förstå och det ska naturligtvis avges helt frivilligt genom en aktiv handling från din sida.

Vi vill ta väl hand om dig! Vid frågor om det medgivande du lämnar till oss, ber vi dig kontakta oss.


Mail:  [email protected]
Tlf.: +46 101993800