logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Integritetspolicy

Så här behandlar ColliCare dina personuppgifter


I denna dataskyddspolicy beskrivs hur ColliCare samlar in och behandlar dina personuppgifter. Dataskyddspolicyn gäller för hela ColliCare-koncernen, vilket inbegriper verksamheterna/avdelningarna i alla de länder vi verkar.

I de fall ColliCare länkar vidare från webbplatsen till andra företag/tjänster upphör vårt dataskyddsansvar i samma stund som du växlar till en annan webbplats. Vi lämnar inte ut personuppgifter och har inte heller någon insyn i eller behandlar personuppgifter som läggs in på externa webbplatser såvida inget annat framgår av denna policy. 
Senast ändrad: 2018-05-23 10:13

1. Hanteringsansvar

2. Syftet med behandlingen

3. Vad finns det för rättslig grund?

4. Vilka uppgifter behandlas?

5. Varifrån hämtas informationen?

6. Är det frivilligt att lämna ifrån sig uppgifterna?

7. Lämnas uppgifterna ut till tredje part?

8. Hur arkiveras uppgifterna och hur tas de bort?

9. Vilka rättigheter har den registrerade och vilket lands lagstiftning gäller?

10. Hur säkras uppgifterna?

11. Kontaktinformation

12. Klagomål

13. Ändringar av policyn

Mer information om GDPR och konsekvenserna av de nya reglerna hittar du här:


Vi vill ta väl hand om dig! Vid frågor om vår integritetspolicy, ber vi dig kontakta oss.

Mail:  [email protected]
Tel.: +46 101993800